MarkWhite pomáhá klientům najít efektivitu ve vývoji a v poskytování marketingových komunikací již více než pět let. Vyvinuli jsme řadu řešení pro klienta, která poskytují efektivní způsoby správy marketingových aktivit a dodavatelského řetězce.

Tyto systémy výrazně zlepšují marketingové a pracovní procesy a výstupy našich klientů. Ty umožňují našim klientům budovat lepší značky napříč všemi médii, a zároveň umožní měřit a sledovat výdaje, efektivitu kampaní a návratnost investic prostřednictvím komplexního reportování celé činnosti.

I když tuto službu nabízíme všem našim dlouhodobým klientům, máme také klienty, kteří nás zapojují do svých projektů s cílem zjistit, jak jim a jejich korporacím můžeme pomoci, aby byli efektivnější.